Betaling standhuur/staangeld:

De organisatie zal voor ieder Kunstweekend de datum kenbaar maken, waarop de betaling van de standhuur/het staangeld uiterlijk dient te zijn voldaan. Betaling dient plaats te vinden per bank vóór de aangegeven uiterste betaaldatum. Indien standhuur/staangeld niet uiterlijk op de aangegeven datum, dan wel op een andere overeengekomen wijze, is betaald zal de organisatie de toewijzing van een plaats eenzijdig annuleren. Annulering van een gereserveerde plaats door de deelnemer is mogelijk na overleg met de organisatie.

Indien dit echter binnen 1 week voor de aanvang van het Kunstweekend gebeurt is de volledige stand-huur/staangeld verschuldigd. Onaangekondigd leeg laten staan van een gereserveerde plaats kan tot gevolg hebben dat u niet meer wordt toegelaten tot in de toekomst te organiseren Kunstweekenden.

Toewijzing staanplaats:

Definitieve toewijzing van de locatie van de staanplaats gebeurt door de organisatie. Uw voorkeur kunt u kenbaar maken. Over de toegewezen staanplaats kan niet worden gereclameerd. Om organisatorische redenen is onderling ruilen van staanplaats niet toegestaan.

Inrichting en uitbreiding stands:

Het witte dak-zeil van de stand rust op drie dwarsbalken, waaraan werken bevestigd kunnen worden. De deelnemer zal zelf zorgdragen voor materialen om zijn werken in en bij de staanplaats te presenteren. Een professionele uitstraling van de presentatie is een voorwaarde. Alle deelnemers met een stand worden bijvoorbeeld geacht, zowel het dekkleed op de tafel van de stand, als de voor- , achter- en zijkant van de tafel dicht te maken met zwarte, grijze of witte effen doeken tot op de grond. Bovendien dient men ook zelf te zorgen voor stoelen.

Verkoop van voor de handel bestemde serieproducten en door derden vervaardigde kunstwerken is niet toegestaan, evenals zonder overleg en toestemming van de organisatie uitbreiden van de stand met eigen tafel(s).

Openingstijden:

Het Kunstweekend is voor bezoekers geopend op zaterdag en zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Tijdstip inrichting staanplaatsen:

De standhouder kan zijn stand inrichten op zaterdag en zondag tussen 07.30 uur en 10.00 uur. De stands zijn afhankelijk van de plek van de stand, bereikbaar met auto (en eventuele aanhanger) via een aangegeven route bereikbaar. Auto en aanhanger dienen direct te worden gelost en na het lossen van de kunstwerken dient de auto onmiddellijk buiten het terrein van het kasteel geparkeerd te worden gezet om anderen, die zijn aan het lossen, niet te hinderen. Bij drassige ondergrond kan alleen met losgekoppelde aanhangwagens of steekwagens (door kunstenaar zelf mee te nemen) de staanplaats worden bereikt. Er is voldoende gelegenheid de auto gratis te parkeren.

Gratis toegang tot stand:

Voor inrichten en verkoop hebben twee personen per staanplaats gratis toegang. Mocht de tweede persoon later komen dan kan dit gemeld worden bij de organisatie. Niet melden heeft tot gevolg dat deze tweede persoon entree moet betalen.

Opleveren stands:

Na afloop van het Kunstweekend moet de standplaats schoon worden opgeleverd en het witte dak-zeil, opgevouwen, op de tafel van de stand worden gedeponeerd.

Schaderisico kunstwerken:

Het risico van diefstal en/of beschadiging van kunstwerken, door welke oorzaak dan ook, is niet voor rekening van de organisatie. In de tuinen van het Kasteel zal bewaking aanwezig zijn tussen zaterdag 18.00 uur en zondagochtend 08.00 uur. Met betrekking tot de bewaking heeft de organisatie enkel een inspanningsverplichting.

Weigering toegang en annulering evenement:

De organisatie heeft het recht aan personen de toegang tot het terrein te ontzeggen en bij dreigend, extreem noodweer het evenement te annuleren dan wel deels te annuleren. De organisatie is dan niet gehouden het staangeld volledig te restitueren.

Deelnemingsrisico:

Het gebruik van de aangeboden faciliteiten is voor eigen risico van de deelnemer. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade welke ontstaan is tijdens deelname aan Kunstweekend Kasteel Gronsveld, waaronder o.a. letselschade, verlies diefstal of vernieling van persoonlijke eigendommen e.d. Schade aan derden, de faciliteiten of omgeving door de deelnemer zal verhaald worden op de deelnemer en/of zijn/haar WA-verzekering of, bij opzettelijke schade, neergelegd worden bij de officier van justitie.

Voorwaarden:

Door deelname aan door ons te organiseren Kunstweekenden gaat u akkoord met deze voorwaarden. Niet voldoen aan deze deelnemingsvoorwaarden, en/of tijdens het Kunstweekend gegeven instructies, kan uitsluiting van het Kunstweekend en/of in de toekomst te organiseren Kunstweekenden tot gevolg hebben.

Supportersvereniging onder auspiciën van de Koninklijke Harmonie van Gronsveld
correspondentieadres: Hogeweg 62,  6247 CJ  Gronsveld
Inschrijvingsnummer KVK Zuid-Limburg: 40204391