De bestuursleden en ereleden van onze supportersvereniging met bijbehorende functies zijn:

Dagelijks bestuur:

Jos Bekker (voorzitter)
Lambert Simonis (secretaris)
Maria van Baal (penningmeester)

Overige bestuursleden:
 
Willy van Eijsden
Peter Kicken
Odile Wolfs

Ere-leden:
Jules Curfs, (ere-voorzitter)
Harrie Schrijnemaekers
Wiel Weltens