De bestuursleden en ereleden van onze supportersvereniging met bijbehorende functies zijn:

Dagelijks bestuur:

Jos Bekker (voorzitter)
Marie-Louise Smeets (penningmeester)
Lambert Simonis (secretaris)

Overige bestuursleden:
 
Peter Kicken

Ere-leden:
Harrie Schrijnemaekers
Wiel Weltens