Onderstaand treft u de voorwaarden aan waaronder u deelneemt aan onze snuffelmarkten.

De najaarsmarkt 2018 wordt georganiseerd door de Koninklijke Harmonie van Gronsveld onder auspiciën van de Supportersvereniging van de Koninklijke Harmonie van Gronsveld.

Aankomst op de markt: Bij aankomst op de markt zal de organisatie u verwijzen en begeleiden naar de gereserveerde en betaalde standplaats(en).

Opruimen stands: Na afloop van de markt zal de volledige standplaats leeg en schoon worden opgeleverd door de standhouder. Leeg- en uitruimen van de stand(s) zal plaatsvinden tegen 17.00 uur, de sluitingstijd van de markt. Er bestaat geen mogelijkheid om niet verkochte zaken en afval ter plaatse of in een container achter te laten.

Voorkeur voor een bepaalde standplaats: Uw voorkeur voor een standplaats kunt u bij de organisatie kenbaar maken. Definitieve toewijzing van de standplaats(en) zal plaatsvinden door de organisatie. Stands die voor een dag worden gehuurd zullen steeds worden gekoppeld aan stands die reeds voor de andere dag zijn verhuurd. In het menublok standnummers in hallen vindt u de stands die voor een dag kunnen worden gereserveerd/gehuurd. Ter voorkoming van lege stands tijdens een van de beide marktdagen is het mogelijk dat de organisatie boeken van stands voor een van de marktdagen (tijdelijk) stopzet. De organisatie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de toegewezen stand(s).

Stands gelegen aan het begin of einde van een rij zullen door de organisatie aan de betreffende standhouder worden verhuurd indien minimaal ook de volgende stand in de rij door deze standhouder wordt gehuurd. Annulering van een van de twee toegewezen stands heeft tot gevolg dat aan de standhouder een andere stand zal worden toegewezen.

Uw toegewezen stand en de veiligheid: Het plaatsen van goederen voor of naast de stand kan enkel na akkoord door de organisatie. Een in het verleden gegeven akkoord moet tijdens elke nieuwe markt opnieuw worden gegeven. Het verzoek daartoe moet door de standhouder worden gedaan. Ook hoekstands dienen van de organisatie toestemming te hebben voor het plaatsen van een kleine eigen tafel(s) etc. Voor het plaatsen van kledingrekken wordt geen toestemming meer gegeven. Standhouders die gebruik willen maken van kledingrekken dienen dit in het aanmeldingsformulier aan te geven. Hiervoor zijn een beperkt aantal stands beschikbaar. Voor alle deuren en poorten mogen geen goederen worden gestald. De oppervlakte van de standplaats is in principe gelijk aan de oppervlakte van de tafel en de daarachter gelegen, niet voor het publiek toegankelijke ruimte.

Borg: Per stand zal een borg worden gevraagd ad Euro 10,00. Deze borg zal na afloop van de markt in contanten worden terugbetaald tenzij de standhouder zich niet aan de deelnemingsvoorwaarden heeft gehouden.

Betaling van de standhuur: De organisatie zal voor iedere markt de datum kenbaar maken waarop de betaling van de standhuur uiterlijk dient te zijn voldaan. Betaling dient plaats te vinden per bank op een door de organisatie aan te geven bankrekening. Indien een standhouder de standhuur niet uiterlijk op de aangegeven datum dan wel op andere overeengekomen wijze heeft verricht zal de organisatie de toewijzing van een stand eenzijdig annuleren.

Lossen en inrichten stands: De particuliere standhouder kan lossen en inrichten op: vrijdag tussen 16.30 en 20.00 uur zaterdag tussen 07.30 en 09.30 uur zondag tussen 07.30 en 09.30 uur. Bevoorrading van stands kan plaatsvinden met losgekoppelde aanhangwagens of steekwagens. Het terrein rond de hallen zal autovrij zijn vanaf 09.30 uur op beide marktdagen.

Markturen: De markt is op beide dagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Parkeren standhouders: Standhouders kunnen gedurende de markt op een daartoe aangewezen parkeerterrein hun auto en aanhangwagen stallen. Dit parkeerterrein is gedurende de openingstijden van de markt afgesloten en niet bereikbaar. Indien men gedurende de openingstijden van de markt over de auto of aanhangwagen wenst te beschikken dient men te parkeren op een voor het publiek toegankelijke parkeerplaats. Parkeren en stallen van auto's aanhangwagens op en rondom de hallen tijdens de markturen is ten strengste verboden. Standhouders die zich hieraan schuldig maken zullen van deelname aan volgende markten worden uitgesloten.

Wat is niet toegestaan: Roken in de markthallen, verkoop van etenswaren, dieren, pornografische objecten, (steek)wapens en/of partijgoederen is niet toegestaan. Standhouders worden uitdrukkelijk gewezen op de inhoud van de artikelen 137c tot en met 137f van het Wetboek van Strafrecht. Indien voor en tijdens de markt zaken in strijd met deze artikelen worden aangetroffen zal de organisatie onverwijld en zonder waarschuwing hiervan melding maken bij de politie. Ook is het ten allen tijde verboden om gebruik te maken van open vuur d.m.v. kaarsen, waxinelichtjes, petroleumstellen etc. Het aanbrengen van zelf meegebrachte verlichting boven of bij de stand is niet toegestaan.

Annuleren van Uw standplaats:

Annulering van een gereserveerde en door ons bevestigde standplaats is in principe niet mogelijk. Indien van u een annuleringsverzoek wordt ontvangen tussen het tijdstip van verzenden van de bevestiging en een week voor de markt zullen wij proberen de voor u gereserveerde en bevestigde stand opnieuw (indien de markt is volgeboekt) te verhuren en de op uw naam gereserveerde, bevestigde en betaalde stand doorboeken naar onze eerstvolgende markt. Indien uw annuleringsverzoek wordt ontvangen binnen een week voor de markt vervalt de door u betaalde standhuur aan de vereniging.

Het onaangekondigd leeg laten staan van een gereserveerde standplaats kan tot gevolg hebben dat u niet meer wordt toegelaten tot in de toekomst te organiseren markten. Standhouders die voor twee dagen hebben gereserveerd en voor een dag wensen te annuleren zullen indien nog mogelijk een stand krijgen toegewezen welke bestemd is om voor een dag te worden gehuurd. Indien dit niet mogelijk is behoud de organisatie zich het recht om voor beide dagen te annuleren een en ander met inachtneming van het in de vorige alinea vermelde.

Aantal personen per kraam en de markttijden: Voor inrichting en verkoop hebben twee personen gratis toegang. Mocht de tweede persoon verhinderd zijn en later komen, dan kan dit gemeld worden bij de organisatie. Niet melden heeft tot gevolg dat deze tweede persoon entree moet betalen. Als standhouder bent u verantwoordelijk voor de persoon of personen die onder uw toezicht en/of begeleiding de markthal betreden.

De organisatie heeft het recht aan personen de toegang tot het terrein en de markthal te ontzeggen.

Verkoop van objecten zal uitsluitend plaatsvinden op zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Ook het verkopen en overdragen van objecten aan mede-standhouders buiten de markttijden is niet toegestaan.

Voorwaarden en niet voldoen daaraan: Door deelname aan de door ons te organiseren markten gaat u akkoord met de voorwaarden. Het deelnemen aan de markt en het gebruikmaken van de parkeervoorzieningen is geheel voor eigen risico en verantwoording.

Niet voldoen aan deze voorwaarden en/of tijdens de markt door de organisatie gegeven instructies kan uitsluiting van de markt en/of in de toekomst te organiseren markten tot gevolg hebben.

 

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken. Wij gaan zorgvuldig met de door u aan ons verstrekte gegevens om zie daarvoor onze uitgebreide privacyverklaring op deze website.